Lahtiste uste päev 3.06.24

Võtame vastu uusi õpilasi õppeaastaks 2024/2025 kõikidele erialadele. Kuna Lasnamäe Muusikakoolis tegutsevad aktiivselt ja edukalt puhkpilliorkestrid, sümfooniaorkester ja keelpilliorkester ning ansamblid, siis alati on eelistatud puhkpillimängijad (eufoonium, tuuba, tromboon, metsasarv, trompet, klarnet, flööt) ja keelpillimängijad. Väga ootame kandideerima ka kandle ja akordioni erialadele. Lahtiste uste päeva kava 3. juunil 2024: 17:00 kammerlik vastuvõtukontsert 17:15 alates […]

Õppetasu

Tallinna linna muusikakoolide õppetasude ja inventari kasutusse andmise hinna kehtestamine alates 01.septembrist 2023 Vastavalt kohaliku omavalitsuse seaduse § 30 lg 4, Tallinna Linnavalitsuse 11.oktoobri 2017 määruse nr 33 “Teenuse hinna kehtestamine linna asutustes” § 3 lg 1 p2 ja Tallinna Haridusameti põhimääruse §8 lg 2 p2 alusel kehtestada alates 01. septembrist 2023 Tallinna linna muusikakoolides […]