Klarnet

Play Video

Klarnet on puupuhkpill. Klarnet valmistatakse suures osas harilikult mustast eebenipuust. On ka eboniidist tehtud pille, kuid need jäävad kõla poolest puupillidele alla. Silindriline toru algab peenema nokataolise huulikuga, millesse puhudes selle ava ette kinnitatud pilliroost ühekordne lest hakkab võnkuma ja tekitab õhujoas heli.

Õpetajad

Margus Parind

Klarnet

Minu muusikutee sai alguse lasteaiast, kus hakkasin laulmisega tegelema ning kust liikusin edasi Võru Poistekoori. Klarnetimänguga alustasin Võru Muusikakoolis. Otsustades laulmise  rohkem tahaplaanile jätta ning tõsisemalt pillimänguga tegeleda, tulin õppima Tallinna Muusikakeskkooli. Kõrgharidust läksin omandama Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiasse. Aastal 2015 sai minust magistrikraadi omanik. Hetkel mängin klarnetit Eesti Kaitseväe  orkestris ning tegelen taas ka […]

Kerit Ilves

Klarnet

Alustasin ma oma muusikaõpinguid hoopis klaveriga ning olen lõpetanud Tallinna Ülikooli muusika erialal. Lõpetasin ka Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli klarneti erialal ning hetkel täiendan ennast pilliõppe juhendaja erialal ka jätkuõppes.  Samuti omandan magistrikraadi Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias. e-post: cancerem@gmail.com