Sisseastumisvorm

1
Edasi
2
Edasi
3
Edasi
4
Edasi
5
Last Page
Õpilase nimi *
Õpilase isikukood *
Vali eriala kuhu kandideerida (valida saate kuni 2 eriala).
juhu kui sa ei saa sisse valitud erialala konkurssi tõttu vali teine eriala juurde.
Erialasid valitud:
0.00
Aadress *
Millises üldharidus koolis laps käib? *
Lapsevanema nimi *
Lapsevanema telefon *
Lapsevanema E-post *
Lapsevanema isikukood *