Sisseastumistingimused

Vastuvõtmine ettevalmistusklassi  

  • Ettevalmistusklassi eesmärk on sooritada edukalt kooli vastuvõtukatsed.
  • Lapse astumiseks ettevalmistusklassi esitab lapsevanem avalduse kooli avaldusblanketil.
  • Ettevalmistusklassi kohatasu tagastatakse tulumaksuga 20%. 

Vastuvõtmine muusikakooli 

  • Muusikakooli võetakse vastu üldjuhul 7-9 aastasi lapsi, kuid ka vanema õpilase vastuvõtmise otsustab vastuvõtukomisjon arvestades erialapilli iseärasusi.
  • Vastuvõtt toimub musikaalsuskatsete põhjal ja konkursi alusel.
  • Katsetele eelnevalt on soovitatav osa võtta ühest konsultatsioonist, kus tehakse läbi musikaalsuskatsetel nõutav.
  • Konsultatsioonid toimuvad 10. juunil kl 15:00-18:00 ja 11. juunil kl  12:00-15:00. Konsultatsioonidesse kutsutakse sisseastumisavalduse alusel, mida saab täita kodulehel. Lisainfot saab e-maililt: sekretar@muusika.edu.ee või oppejuht@muusika.edu.ee.
  • Konsultatsiooniks palume ette valmistada üks laul.

Vastuvõtukatsetel hinnatakse õpilaskandidaate kuue hindega:

1. Laul 

2. Rütm 

3. Helide järelelaulmine 

4. Muusikaline mälu
5. Koordinatsioon
6. Harmooniline kuulmine

Hinnete summeerimisel arvutatakse välja katse keskmine hinne.

Musikaalsuskatsed toimuvad 12. juunil kl 15:00-18:00 ja 13. juunil kl 11:00-14:00. Palume saata avaldus ja oodata seejärel, kuni teiega võetakse personaalselt ühendust, et määrata katsele tuleku kuupäev ja täpne kellaaeg.

  • Õppeaeg koolis on 7 aastat. 
  • Õppimine koolis on tasuline.