Koolist

Koolist

31.oktoobril 2005 alustas muusikakool tööd endisest keskkoolist muusikakooli vajadusi arvestavalt ümberehitatud vastremonditud ruumides Punane tänav 69.

Igal õpetajal on oma erialaklass uue mööbli ja vajalike instrumentidega. Õpilaskontsertideks on 3 saali – kammersaal, salongsaal ja suur aula.
Koolis on õpilaste jaoks mõnusad puhkenurgad, kus saab valmistuda tundideks või õppida järgmiseks koolipäevaks.

Töötab ka ettevalmistusklass, kuhu õppima võetakse ilma katseteta vabade kohtade olemasolul. Rühmad on eestikeelsed.

Meie koolis saab õppida klaveri-, oreli-, viiuli-, süntesaatori-, akordioni-, kandle-, kitarri-, basskitarri-, jazzklaveri-, flöödi-, plokkflöödi-, oboe-, trompeti-, klarneti-, saksofoni-, aldi-, tenori-, baritoni-, tuuba- ja löökpillierialadel. Koolis arendatakse ka koosmänguoskust nii orkestrites kui väiksemates koosseisudes nt tegutsevad aktiivselt akordionistide ansambel, puhkpilliansambel, kandleansambel ja kooli bänd.

Tähelepanu pööratakse ka õpilase loovuse arendamisele. Igal aasta sügisel toimub muusikakoolis omaloomingupäev, mil viiakse läbi erinevaid töötubasid ning igaüks saab esineda enda loodud muusikapala või improvisatsiooniga.

Muusikakool töötab üleriigilise raamõppekava alusel, koolitusloa nr. 3691HTM alusel. Lisaks erialapillile õpetatakse solfedžot, muusikalugu, üldklaverit, saatekujundust, huvilistele ka elektronmuusikat või improvisatsiooni.

Õppetöö kestab 7 aastat. Peale lõpueksamite sooritamist antakse lõputunnistus. Peale muusikakooli võib jätkata muusikaõpinguid ja saada muusikuks!