Mihkel Oss

Olen lõpetanud Tallinna Muusikakeskkooli metsasarve erialal ja G.Otsa nimelise Tallinna 

Muusikakooli puhkpilli erialal.

Läbisin Eesti Muusika-Ja Teatriakadeemia magistriõppe õppekava  “Muusika 

interpretatsioon”.

Mulle on omistatud kunstide magistri teaduslik kraad.

Lisaerialana õppisin muusikakooli õpetajaks.

Olen läbinud erialaseid meistrikursusi nii kodu- kui välismaal ja võtnud osa puhkpilli-,

sümfooniaorkestrite ja brassansamblite tööst.

e-post: mihkel.oss@mail.ee