Urve Sepp

Olen lõpetanud G. Otsa nim. Tallinna Muusikakooli ja Tallinna Riikliku Konservatooriumi. Olen EFÜ (Eesti Flöödiühing) ja ERTA Estonia (Eesti plokkflöödiühing) liige.1978.a. 

7.vabariikliku interpreetide konkursi aukiri.

Olen töötanud aastast 1983 Tallinna 13.Kk muusikaklassis ja Lasnamäe Muusikakoolis selle asutamisest peale. 

e-post: seppurve@gmail.com