Varje Remmel

Alustasin viiuliõpinguid Tallinna Muusikakeskkoolis õp. Marta Toona

käe all ja lõpetasin õp. Niina Murdvee juures.

Tallinna Riikliku Konservatooriumi ( praeguse nimega Eesti Muusika-ja

Teatri Akadeemia) diplom väljastati dots. Mare Teearu viiuliklassis

pedagoogi ja orkestrandi suunal.

Konservatooriumi õpingute kõrvalt töötasin 2 aastat Tallinna G.Otsa nim.

Muusikakoolis viiuliõpetajana.

Pärast Akadeemia lõpetamist läksin tööle Eesti Riiklikku Sümfoonia

Orkestrisse (ERSO), kus töötan tänaseni.

Olen läbinud Suzuki meetodil põhineva viiuli õpetajate koolituse esimese

astme ja sooritanud eksami.

Lasnamäe muusikakoolis õpetan alates 2016.a.

e-post: varjeremmel@gmail.com