Õppetasu

Tallinna linna muusikakoolide õppetasude ja inventari kasutusse andmise hinna kehtestamine alates 01.septembrist 2023

Vastavalt kohaliku omavalitsuse seaduse § 30 lg 4, Tallinna Linnavalitsuse 11.oktoobri 2017 määruse nr 33 “Teenuse hinna kehtestamine linna asutustes” § 3 lg 1 p2 ja Tallinna Haridusameti põhimääruse §8 lg 2 p2 alusel kehtestada alates 01. septembrist 2023 Tallinna linna muusikakoolides ühe kuu õppetasu (kohamaks) ühele õpilasele alljärgnevalt:

Põhiõppe kohamaks – 85 eurot

Ettevalmistusklassi rühmatunni ( 2 tundi nädalas) kohamaks – 40 eurot.

Muusikainstrumendi laenutamine (pillirent) – 5 eurot kuus.